NPNC

Smart invoicing and collection.

Learn more

ABOUT NPNC

NPNC provides innovative credit management solutions for high volume invoicing. We focus mainly on small consumer and business receivables. Our network consists of experienced credit managers, collection specialists and legal specialists. We believe current debt collection processes can be greatly improved with added transparency.

We provide a transparent way to collect overdue invoices. Settlement is exactly as programmed, without fraud and the possibility of tampering.

Solutions

NPNC can coordinate your invoicing process and follow through on any discrepancies. You will not lose your invoices in a 'black box'. We will keep your hard won customers in mind. All relevant actors will be connected to keep the process objective. Any disputes will be cleared during the judicial process. All this will lead to an efficient judicial process as a last resort.
Learn More

NEWS

Motie aangenomen onderzoek terugkoop vordering

Er is een motie aangenomen met 148 stemmen om te onderzoeken of schuldenaren het recht moeten krijgen om schulden over te kopen voor het bedrag waarvoor de schuld is overgenomen. MOTIE VAN HET LID DE LANGE C.S. Voorgesteld 27 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het de ambitie is van de brede … Mon, 09 Jul 2018 10:53:23 +0000

Weinig toezicht op schuldhulpverlening

Het aantal mensen dat onder bewind wordt gesteld en het aantal commerciële bewindvoeringsbureaus groeien explosief. De gemeente draait op voor de kosten van bewindvoering van mensen met schulden. De kosten voor bewindvoering vallen onder de bijzondere bijstand. De afgelopen jaren is er een explosieve groei van de kosten van bijzondere bijstand. Van 55 miljoen euro … Thu, 03 May 2018 08:10:24 +0000

Hoge griffiekosten drempel voor rechtsgang

Voorzitter Raad voor de rechtspraak pleit voor verlaging griffierechten  Al een aantal jaar is dalende trend zichtbaar in het aantal rechtszaken.  De trend is zichtbaar in vrijwel alle rechtsgebieden. Een van de redenen zijn de hoge griffierechten. Steeds meer mensen vinden de gang naar de rechter te duur. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad … Tue, 17 Apr 2018 09:14:40 +0000

More News

Management

Martijn Lamers

Sasan Mostowfi

Sasan Mostowfi

Advisory Panel

Ron Ainsbury

Ron Ainsbury

Arthur Fellinger

Arthur Fellinger

Albert de Haan

Albert de Haan

Gerard van Kaathoven

Gerard van Kaathoven

Bert de Nooijer

Bert de Nooijer


Paul de Rijke

Paul de Rijke

info@nopaynocure.com